15. sep, 2016

Poëtische kringloop

Opgegraven tussen Konsalik, Daniëlle Steel en een gids over de heilzame werking op het lichaam van pruimedanten.
Miroslav Holub, Pilsen 1923 - 1998
Van kinds af aan wilde hij dichter worden en ook wetenschapper. Hij werd beide, dichter en immunoloog, en zei daar zelf over " Poézie en wetenschap vormen de basis van mijn bestaan. Ik heb één doel en twee wegen om dat te bereiken" In de jaren '70 kreeg hij tot drie keer toe geen uitreisvisum voorPoetry Internationaal. In 1974 lukte het wel op een touristenvisum.

Regen 's nachts

Met muizentandjes
knaagt de regen aan steen.
Bomen stappen door de stad
als profeten.

Misschien is 't snikken
van spookengelen der duisternis
of de gesmoorde lach
van bloemen in de voortuin
die de tering te lijf gaan
door te ruisen.

Misschien het spinnen
van de heilige geest
onder een soort stolp.

Mateloze tijd
waarin de sten van luidsprekers
breekt
en gedichten
geen woorden bevatten
maar druppels

Miroslav Holub
vertaling, Jana Beranová