16. nov, 2016

Verzen

Verzen....... schoonheid schuilt soms in het simpele.

Deze driedelige bloemleesbundel werd in 1908 voor het eers gepubliceerd door Johanna Aleida Nijland, geboren in 1870 te Hoorn en overleden in 1950 te Zeist. Aleida zoals ze genoemd werd was de dochter van een leraar Nederlands en ook zij vatte een grote liefde op voor de Nederlandse taal. Na het gymnasium ging ze letterkunde studeren in Leiden. Zij werd daar de allereerste doctor in de letterkunde in Nederland. Ook de rechten van de vrouw gingen haar na aan het hart zonder dat ze expliciet het feminisme omhelsde, maar hoe ze er over dacht komt naar voren uit de laatste stelling van haar proefschrift "Het is billijk, dat de vrouw elke werkkring geopend worde, voor welke zij geschikt blijkt te zijn

Aleida werkte het grootste gedeelte van haar leven als lerares Nederlands en bleef tot haar dood ongehuwd. Haar werk als lerares deed ze met grote toewijding en stimuleerde haar leerlingen tot theaterbezoek waarbij het opgevoerde stuk later in de klas werd besproken. Ook schreef ze onder meer een biografie over Vondel die echter nooit de aandacht kreeg die het verdiende.

De bundel die ik hier heb is de zevende druk uit 1954 uitgegeven door LJ Veen, herzien door M.H. van der Zeyde die helaas veel oudere gedichten heeft vervangen door recenter werk. In heb gekozen voor een gedicht van Pierre Kemp !886 - 1967, Het licht is Rond.

Het licht is rond

 

Het licht is rond en rolt naar alle kanten

de bergen op en af, de dalen door,

de wezens in en uit en langs de planten

stijgt het de bomen in en gaat het alles voor.

Waarheen? Ik vraag dat niet, ik kom, ik ga,

omdat mijn handen en mijn voeten,

mijn ogen en mijn hart zo moeten

en ik het licht nu eenmaal zo versta.

 

www.vandeweteringnico.nl